ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดผู้ขอคืนเงินประกัน

  • ขั้นตอนที่ 1
  • ขั้นตอนที่ 2
  • ขั้นตอนที่ 3

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


  • ชื่อ-นามสกุล: ผู้ขอคืนเงินประกัน

  • เลขประจำตัวประชาชน(13 หลัก): ผู้ขอคืนเงินประกัน

  • เลขที่ผู้ใช้น้ำ: ข้อมูลในใบแจ้งค่าน้ำประปา

  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: ผู้ขอคืนเงินประกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน